ورود و ثبت نام
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


منوی اصلی

لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید


تمدید مهلت ارسال مقاله کامل(چکیده به همراه اصل مقالات)
18 اردیبهشت 1400

اطلاعیه مهم :به دلیل درخواست مکرردانش پژوهان محترم واستقبال بی نظرازپنجمین همایش ملی علوم اجتماعی ،روانشناسی وعلوم تربیتی مهلت ارسال مقاله 21اردیبهشت ماه 1400ومهلت واریزهزینه22اردیبهشت ماه1400تمدید گردید.  


ادامه مطلب ...

اخبار کمیته علمی کنفرانس
3 اردیبهشت 1400

طی رایزنی دبیرخانه پنجمین همایش ملی علوم اجتماعی، روانشناسی وعلوم تربیتی دانشجوی دکتری امین رضوانی مدرس و داور دبیرخانه های پژوهشی استان اصفهان به عنوان عضو کمیته علمی پنجمین همایش به دبیرخانه معرفی شدند.


ادامه مطلب ...

اخبار کمیته علمی کنفرانس
21 فروردین 1400

طی رایزنی دبیرخانه پنجمین همایش ملی علوم اجتماعی،روانشناسی وعلوم تربیتی دکتر معصومه پوررجب رئیس اداره تحقیق وپژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان به عنوان عضو کمیته علمی پنجمین همایش به دبیرخانه معرفی شدند


ادامه مطلب ...

اخبار کمیته علمی کنفرانس
21 فروردین 1400

طی رایزنی دبیرخانه پنجمین همایش ملی علوم اجتماعی،روانشناسی وعلوم تربیتی  خاتون وکیلی عضو هيات علمي گروه علوم تربیتی -مدیریت آموزشي دانشگاه پیام نورمازندران -واحد قائم شهربه عنوان عضو کمیته علمی پنجمین همایش به دبیرخانه معرفی شدند


ادامه مطلب ...

اخبار کمیته علمی کنفرانس
21 فروردین 1400

طی رایزنی دبیرخانه پنجمین همایش ملی علوم اجتماعی،روانشناسی وعلوم تربیتی بهجت آب چر مدرس دانشگاه آزاداسلامی واحدعجب شیر به عنوان عضو کمیته علمی پنجمین همایش به دبیرخانه معرفی شدند


ادامه مطلب ...

اخبار کمیته علمی کنفرانس
16 فروردین 1400

طی رایزنی دبیرخانه پنجمین همایش ملی علوم اجتماعی،روانشناسی وعلوم تربیتی دکترمجتبی دهدار مدرس دانشگاه وعضو هیات تحریریه مجله رشد آموزش مشاور مدرسه به عنوان عضو کمیته علمی پنجمین همایش به دبیرخانه معرفی شدند


ادامه مطلب ...

دبیرعلمی کنفرانس
16 فروردین 1400

طی رایزنی دبیرخانه پنجمین همایش ملی علوم اجتماعی ،روانشناسی وعلوم تربیتی دکترفاطمه ساغری،دانشگاه آزاد اسلامی بابل به عنوان دبیرعلمی پنجمین همایش معرفی شدند.


ادامه مطلب ...

اخبار کمیته علمی کنفرانس
16 فروردین 1400

طی رایزنی دبیرخانه پنجمین همایش ملی علوم اجتماعی،روانشناسی وعلوم تربیتی دکتر فرانک پایدار عضو هيات علمي (استادیار)گروه مدیریت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان عضو کمیته علمی پنجمین همایش به دبیرخانه معرفی شدند


ادامه مطلب ...


موسسه همایش گستران سبزواران